UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Liczba rekordów w bazie

1268
Lp. Tytuł Rok publikacji Autor
1 Problemy ochrony środowiska naturalnego gmin w Polsce u progu XXI wieku. Raport 2001 Ryszard Kalbarczyk
2 Gospodarcze wykorzystanie popiołów i produktów odsiarczania spalin 11-13 czerwiec 1996r Praca zbiorowa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Poznaniu
3 Strategia zmian monitoringu rzeki Bug. Załącznik 1. Raport z inwentaryzacji luty 2001 Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Rafalina Korol, Teresa Zań
4 Strategia zmian monitoringu rzeki Bug. Załącznik 2. Raport - zapotrzebowanie na informację luty 2001 Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Rafalina Korol, Teresa Zań
5 Wyniki badań odczynu i zasobności gleb w makroelementy w 2002r. 2003 Stacja Chemiczno-Rolnicza w wesołej
6 Ochrona środowiska w województwie mazowieckim. Ochrona wód wrzesień 2000 Praca zbiorowa, Materiały na konferencję w PKiN w Warszawie
7 Rekomendacje zmian systemu monitoringu i oceny dla zlewni rzeki Bug lipiec 2003 Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Joanna Żurawska, Rafalina Korol, Teresa Zań, Lidia Hajduk
8 Raport ze szczegółowych, rozpoznawczych badań zlewni rzeki Bug czerwiec 2002 Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Lidia Wolska, Teresa Zań, Lidia Hajduk, Małgorzata Michalska, Jan Błachuta
9 Gospodarka odpadami w Warszawie i województwie mazowieckim 22 czerwiec 2001 Praca zbiorowa, Konferencja w PKiN w Warszawie, II Forum Ochrona i Bezpieczeństwo
10 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2001 Sejmik Województwa Mazowieckiego
do góry