UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
27.07.2017

Komunikat z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uwzględnienia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zażalenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów na ul. Kampinoskiej, prowadzonego przez Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie III Wydział Karny z dnia 22 marca 2017 r. o umorzeniu postępowania wobec przedstawiciela Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Kampinoskiej, obwinionego o prowadzenie gospodarki odpadami w sposób powodujący uciążliwość przez zapach, tj. za wykroczenie z art. 171 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.).

W ustnym uzasadnieniu dzisiejszego orzeczenia Sąd w pełni uznał argumentację i dowody przedstawione przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który jako oskarżyciel publiczny skierował wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej za występującą w wyniku działalności zakładu uciążliwość zapachową.

Niezależnie od powyższego orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie, sprawa dotycząca prowadzenia gospodarki odpadami w sposób powodujący uciążliwość przez zapach będzie przedmiotem kolejnego wniosku Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o ukaranie, w związku z ustaleniami kontroli WIOŚ przeprowadzonej w okresie od 14 czerwca do 6 lipca 2017 r., podczas której ponownie potwierdzono uciążliwość zapachową poza terenem Zakładu.

Mając na względzie powtarzalny charakter popełnianego wykroczenia, na co wskazują wnoszone przez mieszkańców interwencje, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wystąpił także do Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o wykonywanie organoleptycznych kontroli, występujących poza terenem Zakładu uciążliwości zapachowych sygnalizowanych przez mieszkańców. Biorąc pod uwagę analogiczne jak organów Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnienia organu samorządu do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska, z wnioskiem o ukaranie przedstawiciela Zakładu za prowadzenie gospodarki odpadami w sposób powodujący uciążliwość przez zapach może wystąpić także Burmistrz Dzielnicy Bielany.

Opcje strony

do góry