UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Realizacja projektu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W ramach realizacji projektu zgodnie z Planem Wdrożenia Projektu przygotowano, zorganizowano i przeprowadzono 6 przetargów nieograniczonych:

 
19.03.2009r. ogłoszono przetarg na dostawę analizatora zawartości siarki w olejach opałowych i przetarg na dostawę spektrometru absorpcji atomowej z kuwetą grafitową.
 
W postępowaniu na dostawę analizatora zawartości siarki w olejach opałowych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPECTRO POLAND Firma Techniczno –Handlowa, z którą w dniu 10.04.2009r. podpisano umowę nr 27/09 na dostawę spektrometru rentgenowskiego typu SPECTRO PHOENIX II firmy SPECTRO.
 19.05.2009r. dostarczono do laboratorium spektrometr rentgenowski SPECTRO PHOENIX II zainstalowano i uruchomiono  oraz  przeszkolono  personel z zakresu obsługi.

      

W postępowaniu na dostawę spektrometru absorpcji atomowej z kuwetą grafitową najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PERKIN ELMER POLSKA sp. z o.o. , z którą w dniu 08.04.2009r.  podpisano umowę nr 26/09 na dostawę Spektrometru Absorpcji Atomowej AAnalyst 600.

             

06.05.2009r. dostarczono do laboratorium Spektrometr Absorpcji Atomowej AAnalyst 600 z kuwetą grafitową,  zainstalowano i uruchomiono  oraz  przeprowadzono szkolenie instalacyjne personelu z zakresu obsługi.
 
01.04.2009r. ogłoszono  przetarg na dostawę stacji generowania gazów do chromatografów gazowych z detektorem FID.
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma CANDELA sp. z o.o.,   z którą w dniu 22.04.2009r. podpisano umowę nr 30/09 na dostawę stacji generowania gazów DBS/NM-H2/250 i DBS/N-GT/3000 firmy SCHMIDLIN-DBS.
19.05.2009r.dokonano odbioru technicznego stacji, instalacji i uruchomienia  oraz  przeszkolono  personel z zakresu obsługi.

 

   

 

08.07.2009r. ogłoszono przetarg na dostawę trzech chromatografów jonowych. (Postępowanie o wartości powyżej 133 000 euro- ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich).
W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma A.G.A. ANALYTICAL, z którą w dniu 04.09.2009r. podpisano umowę nr 66/09 na dostawę 3szt.chromatografów jonowych DIONEX ICS-2100 firmy DIONEX.  instalację i przeszkolenie personelu z zakresu obsługi;
W dniach 27.10-06.11.2009r. do laboratoriów w Ciechanowie, Radomiu i Warszawie dostarczono chromatografy jonowe DIONEX ICS-2100, zainstalowano i uruchomiono oraz  przeszkolono personel z zakresu obsługi.

 

     

 

13.10.2009r. ogłoszono przetarg z dopuszczeniem ofert częściowych na dostawę analizatorów ( zadanie I) oraz pyłomierza PM 2,5 ( zadanie II) oraz- przetarg na dostawę trzech zestawów do oznaczania azotu Kjeldahla.
 
W postępowaniu dopuszczeniem ofert częściowych na dostawę analizatorów oraz pyłomierza PM 2,5najkorzystniejszą ofertę w obydwu zadaniach złożyła firma MLU Sp. z o.o., z którą w dniu 30.10.2009r. podpisano umowę nr 84/09 na dostawę pyłomierza Thermo PM2,5 SHARP 5030 firmy THERMO Fisher Scientific oraz  umowę nr 83/09 na dostawę analizatora tlenku węgla Thermo 48i, analizatora ozonu Thermo 49i, analizatora dwutlenku siarki Thermo 43i,kalibratora Thermo 146i z generatorem powietrza zerowego Thermo 1160 firmy THERMO Fisher Scientific.
W dniach 09-10.12.2009r. na stacji monitoringu powietrza Warszawa –Targówek przy ul. Kondratowicza zainstalowano i uruchomiono analizator tlenku węgla Thermo 48i, analizator ozonu Thermo 49i, analizator dwutlenku siarki Thermo 43i, kalibrator Thermo 146i z generatorem powietrza zerowego Thermo 1160  oraz przeszkolono personel z zakresu obsługi.

 

   

W/w sprzęt będzie wykorzystywany na stacjach monitoringowych powietrza jako zastępczy w przypadku awarii. Dla dokonania rocznej oceny jakości powietrza musi być zagwarantowana ciągła praca analizatorów przez minimum7884 godziny w roku. Brak kompletności serii pomiarowej niezbędnej do rocznej oceny jakości powietrza uniemożliwi przekazywanie bezpośrednio do europejskiej sieci monitoringu powietrza AIRBASE reprezentatywnej informacji dla obszaru Europy o jakości powietrza oraz oceny narażenia mieszkańców i ekosystemów.

 

11.12.2009r. na stacji monitoringu powietrza w Warszawie przy ul. Al. Niepodległości 227/233 zainstalowano i uruchomiono pyłomierz Thermo PM2,5 SHARP 5030 oraz przeszkolono personel z zakresu obsługi;

W postępowaniu na dostawę trzech zestawów do oznaczania azotu Kjeldahla najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FOSS POLSKA sp. z o.o. , z którą w dniu 17.11.2009r.  podpisano umowę nr 89/09 na dostawę 3 zestawów do oznaczania azotu Kjeldahla składających się z pieców do mineralizacji Digestor 8 Auto Rack ze skruberami oraz modułów destylacyjnych Kjeltec 8200 firmy FOSS.

W dniach 15-16.12.2009r. w laboratoriach w Płocku, Radomiu i Warszawie zainstalowano i uruchomiono zestawy do oznaczania azotu Kjeldahla składające się z pieców do mineralizacji Digestor 8 Auto Rack ze skruberami oraz modułów destylacyjnych Kjeltec 8200 oraz  przeprowadzono szkolenie personelu z zakresu obsługi.
      

13.10.2010r ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. zestawów składających się z analizatorów BTX z detektorami FID oraz wytwornicami wodoru i powietrza zerowego do automatycznych stacji monitoringu powietrza -PN nr 3

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MLU Sp. z o.o., z którą w dniu 27.10.2010r. podpisano umowę nr 89 na dostawę dwóch analizatorów BTX z detektorami FID airmoBTX 1000 model GC 866 z, wytwornicami wodoru Hydroxychrom oraz generatorami powietrza airmoDRY, instalację i przeszkolenie personelu z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu firmy Chromatotec. Dostarczone analizatory po oznakowaniu  etykietami z logiem Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostały zainstalowane na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych w Warszawie przy ulicy Wokalnej 1 i Radomiu przy ulicy Tochtermana 1.

    

Opcje strony

do góry