UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

 

Usprawnianie i egzekucja prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie laboratoriów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową"

  • Całkowity koszt projektu: 429 942 Euro
  • Kwota grantu ogółem: 365 451 Euro

W dniu 1 sierpnia 2011r. zostało zatwierdzone Sprawozdanie  Końcowe z realizacji Projektu.

Warunki szczegółowe pomocy:
cały sprzęt zakupiony i zainstalowany w ramach projektu pozostanie własnością Beneficjenta  oraz  będzie używany zgodnie z celem ogólnym projektu  przynajmniej przez 5 lat  od zatwierdzenia Sprawozdania Końcowego.

Beneficjent utrzyma cały zakupiony i zainstalowany w ramach projektu sprzęt odpowiednio ubezpieczony w okresach jak wyżej.

Beneficjent w każdym roku po zatwierdzeniu Sprawozdania Końcowego z realizacji projektu utrzymuje w planie wydatków rezerwę na utrzymanie rezultatów projektu w wysokości 2,0%  całkowitych kosztów Projektu.

 

Opcje strony

do góry