UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Województwa Mazowieckiego

Aktualnie znajdujesz się na:

EPWiOD

UE

Projekt polega na stworzeniu 30 e-usług dla obywateli w oparciu o nowopowstałą Elektroniczną Platformę Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD) integrującą 13 jednostek administracji publicznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.
Liderem projektu jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Wartość projektu

 • Całkowita wartość Projektu – 10 332 158,88 zł
 • Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 8 775 588,99 zł
 • Wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 1 548 633 35 zł

Okres realizacji projektu

 • Okres realizacji projektu: 1.08.2012 r. – 30.11.2015 r.
 • Okres zachowania trwałości: lata 2015 – 2020
 • Okres projekcji korzyści społeczno-ekonomicznych: lata 2015 – 2030

Partnerzy projektu

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wraz z delegaturami w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie,
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie,
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie,
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach,
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

W dniu 28 czerwca 2013 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie współpracy w zakresie wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w ramach wspólnej realizacji projektu pt. „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 priorytet II „Przyspieszenie E-Rozwoju Mazowsza”, działanie 2.2 „rozwój E-Usług”.

Na mocy porozumienia określone zostały zasady współpracy oraz ustalone zobowiązania stron w zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu, utrzymaniu i rozwoju EZD jako jednolitego systemu w urzędach rządowej administracji zespolonej województwa mazowieckiego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce EPWiOD

Opcje strony

do góry