Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://warszawa.wios.gov.pl/pl/o-inspektoracie/delegatury/ciechanow/98,Ciechanow.html
15.07.2024, 11:21

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE DELEGATURA W CIECHANOWIE

W zakresie działań inspekcyjnych Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu obejmuje swym zasięgiem działania powiaty: ciechanowski, legionowski, mławski, nowodworski, płoński, pułtuski, żuromiński,

 budynek delegatury

 

Delegatura WIOŚ w Ciechanowie

ul. Strażacka 6
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672-59-55,
672-38-62
fax: (23) 672-52-61
e-mail:
ciechanow@warszawa.wios.gov.pl

 

Kierownik Delegatury:
Jolanta Antczak
Kierownik Działu Inspekcji:
Anna Rdzanek

 

Godziny pracy

Przyjęcia interesantów w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 - 15:30,
a po godz. 15:30 w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy telefon interwencyjny 692 495 847.

Opcje strony