Aktualnie znajdujesz się na:

Konta bankowe

INFORMACJA o numerach kont bankowych na które należy wpłacać opłatę skarbową

 

I. Opłatę skarbową od dokonania czynności urzędowej przez WIOŚ w Warszawie oraz złożenia pełnomocnictwa należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

II. W Delegaturach WIOŚ opłatę skarbową należy wpłacać:

Opcje strony

do góry