UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Numer karty/rok : PL/7061/40/2021
Rodzaj dokumentu : decyzja
Temat dokumentu : ochrona wód
Nazwa dokumentu : decyzja dla: Miasto i Gmina Sanniki - stacja uzdatniania wody w Sannikach
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu : zmniejszenie wysokości administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej za naruszenie w 2015 roku warunków pozwolenia wodnoprawnego
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju : województwo mazowieckie
Znak sprawy : PL-IN.7061.40.2021.AM
Dokument wytworzył : Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data dokumentu : 2022-04-01
Dokument zatwierdził : nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu : nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 03-716 Warszawa ul. Bartycka 110a, tel. 226510707, email: warszawa@wios.warszawa.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu : brak
Czy dokument jest ostateczny : tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie :POKAŻ INNE KARTY PODMIOTU
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie : 2022-07-14
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji : nie zastrzeżone
Uwagi : data uprawomocnienia: 19.04.2022 r.

Data publikacji : 14.07.2022
Array
do góry