UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa


Numer karty/rok : MM.7062.24/2015
Rodzaj dokumentu : decyzja
Temat dokumentu : ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu : decyzja dla: Zakład usług asenizacyjnych Marek Bakun za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z poza regionu Warszawskiego
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu : brak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju : województwo mazowieckie
Znak sprawy : MM-IN.7062.24.2015.AM
Dokument wytworzył : Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data dokumentu : 2015-08-16
Dokument zatwierdził : nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu : nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 03-716 Warszawa ul. Bartycka 110a, tel. 226510707, email: warszawa@wios.warszawa.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu : brak
Czy dokument jest ostateczny : w odwołaniu
Numery kart innych dokumentów w sprawie :POKAŻ INNE KARTY PODMIOTU
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie : 2015-08-03
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji : nie zastrzeżone
Uwagi : brak

Data publikacji : 03.08.2015
Data modyfikacji : 11.12.2015
Array
do góry