UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Numer karty/rok : PL/7061/8/2021
Rodzaj dokumentu : decyzja
Temat dokumentu : ochrona wód
Nazwa dokumentu : decyzja dla: Gmina Brudzeń Duży - oczyszczalnia ścieków w Siecieniu
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu : zmiana decyzji MWIOŚ z dnia 10.04.2018 r., znak: PL-IN.7061.23.2018.AS, ws. odroczenia terminu płatności kary za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w roku 2016
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju : województwo mazowieckie
Znak sprawy : PL-IN.7061.8.2021.ES
Dokument wytworzył : Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data dokumentu : 2021-04-06
Dokument zatwierdził : nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu :
Miejsce przechowywania dokumentu : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 03-716 Warszawa ul. Bartycka 110a, tel. 226510707, email: warszawa@wios.warszawa.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu :
Czy dokument jest ostateczny : tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie :POKAŻ INNE KARTY PODMIOTU
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie : 2021-12-03
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji : nie zastrzeżone
Uwagi : Data uprawomocnienia: 22.04.2021 r.

Data publikacji : 03.12.2021
Agnieszka Kuropatwa
do góry