Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Numer karty/rok : PL/7016/17/2021
Rodzaj dokumentu : decyzja
Temat dokumentu : udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Nazwa dokumentu : decyzja dla: EKO-ABC Sp. z o.o.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu : odmowa udostępnienia części informacji o środowisku i jego ochronie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju : województwo mazowieckie
Znak sprawy : PL-IN.7016.17.2021.BW
Dokument wytworzył : Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data dokumentu : 2021-11-08
Dokument zatwierdził : nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu :
Miejsce przechowywania dokumentu : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 03-716 Warszawa ul. Bartycka 110a, tel. 226510707, email: warszawa@wios.warszawa.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu :
Czy dokument jest ostateczny : tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie :POKAŻ INNE KARTY PODMIOTU
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie : 2022-07-14
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji : nie zastrzeżone
Uwagi : brak

Data publikacji : 14.07.2022
Agnieszka Kuropatwa
do góry