Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Numer karty/rok : PL/7061/29/2021
Rodzaj dokumentu : decyzja
Temat dokumentu : ochrona wód
Nazwa dokumentu : decyzja dla: ENERGOP Sp. z o. o.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu : opłata podwyższona za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w roku 2019
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju : województwo mazowieckie
Znak sprawy : PL-IN.7061.29.2021.AM
Dokument wytworzył : Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data dokumentu : 2021-09-27
Dokument zatwierdził : nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu :
Miejsce przechowywania dokumentu : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 03-716 Warszawa ul. Bartycka 110a, tel. 226510707, email: warszawa@wios.warszawa.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu :
Czy dokument jest ostateczny : tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie :POKAŻ INNE KARTY PODMIOTU
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie : 2021-12-03
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji : nie zastrzeżone
Uwagi : Data uprawomocnienia: 14.10.2021 r.

Data publikacji : 03.12.2021
Agnieszka Kuropatwa
do góry