Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Numer karty/rok : PL/7061/53/2021
Rodzaj dokumentu : decyzja
Temat dokumentu : ochrona wód
Nazwa dokumentu : decyzja dla: Centralne Biuro Antykorupcyjne - Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny w Lucieniu
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu : zmiana decyzji MWIOŚ z dnia 09.09.2021 r., znak: PL-IN.7061.26.2021.EB, w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej za 2018 rok
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju : województwo mazowieckie
Znak sprawy : PL-IN.7061.53.2021.EB
Dokument wytworzył : Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data dokumentu : 2022-01-14
Dokument zatwierdził : nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu :
Miejsce przechowywania dokumentu : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 03-716 Warszawa ul. Bartycka 110a, tel. 226510707, email: warszawa@wios.warszawa.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu :
Czy dokument jest ostateczny : tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie :POKAŻ INNE KARTY PODMIOTU
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie : 2022-07-14
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji : nie zastrzeżone
Uwagi : data uprawomocnienia: 03.02.2022 r.

Data publikacji : 14.07.2022
Agnieszka Kuropatwa
do góry