Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Numer karty/rok : PL/7061/46/2021
Rodzaj dokumentu : decyzja
Temat dokumentu : ochrona wód
Nazwa dokumentu : decyzja dla: Gmina Brochów - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Janów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu : zmniejszenie wysokości administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej za naruszenie w 2012 roku warunków pozwolenia wodnoprawnego
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju : województwo mazowieckie
Znak sprawy : PL-IN.7061.46.2021.AM
Dokument wytworzył : Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data dokumentu : 2021-12-01
Dokument zatwierdził : nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu :
Miejsce przechowywania dokumentu : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 03-716 Warszawa ul. Bartycka 110a, tel. 226510707, email: warszawa@wios.warszawa.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu :
Czy dokument jest ostateczny : tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie :POKAŻ INNE KARTY PODMIOTU
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie : 2022-07-14
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji : nie zastrzeżone
Uwagi : data uprawomocnienia: 21.12.2021 r.

Data publikacji : 14.07.2022
Agnieszka Kuropatwa
do góry