Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Numer karty/rok : PL/7061/50/2021
Rodzaj dokumentu : decyzja
Temat dokumentu : ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu : decyzja dla: Marek i Rafał Łabędzki s.c.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu : wymiar kary biegnącej za przekroczenie w porze nocy dopuszczalnego poziomu hałasu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju : województwo mazowieckie
Znak sprawy : PL-IN.7061.50.2021.EO
Dokument wytworzył : Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data dokumentu : 2022-01-19
Dokument zatwierdził : nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu :
Miejsce przechowywania dokumentu : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 03-716 Warszawa ul. Bartycka 110a, tel. 226510707, email: warszawa@wios.warszawa.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu :
Czy dokument jest ostateczny : tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie :POKAŻ INNE KARTY PODMIOTU
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie : 2022-07-14
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji : nie zastrzeżone
Uwagi : data uprawomocnienia: 07.02.2022 r.

Data publikacji : 14.07.2022
Agnieszka Kuropatwa
do góry