Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Numer karty/rok : WA/u/14/2021
Rodzaj dokumentu : decyzja
Temat dokumentu : udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Nazwa dokumentu : decyzja dla: Pana P.C.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu : Odmowa udostepnienia informacji o środowisku w części
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju : województwo mazowieckie
Znak sprawy : IN.7016.15.2021.MP.IS
Dokument wytworzył : Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data dokumentu : 2021-07-02
Dokument zatwierdził : nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu :
Miejsce przechowywania dokumentu : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 03-716 Warszawa ul. Bartycka 110a, tel. 226510707, email: warszawa@wios.warszawa.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu :
Czy dokument jest ostateczny : tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie :POKAŻ INNE KARTY PODMIOTU
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie : 2021-11-19
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji : nie zastrzeżone
Uwagi : Data ostateczności: 20.07.2021r.

Data publikacji : 19.11.2021
Izabela Skalska-Nowak
do góry