Liczba rekordów w bazie

2031

Wybrane filtry

Lp. Numer karty informacyjnej Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu
71 PL/7061/22/2023 decyzja Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - oczyszczalnia ścieków w Mocarzewie ochrona wód
72 PL/7061/24/2023 decyzja Miasto i Gmina Sanniki - SUW w Sannikach ochrona wód
73 PL/7061/25/2023 decyzja Miasto i Gmina Sanniki - SUW w Sannikach ochrona wód
74 PL/7061/26/2023 decyzja Miasto i Gmina Sanniki - oczyszczalnia ścieków w Sannikach ochrona wód
75 PL/7061/27/2023 decyzja Miasto i Gmina Sanniki - SUW w Sannikach ochrona wód
76 PL/7061/28/2023 decyzja Miasto i Gmina Sanniki - SUW w Sannikach ochrona wód
77 PL/7016/17/2023 decyzja Eco Clean Energy S.A. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
do góry