Liczba rekordów w bazie

2031

Wybrane filtry

Lp. Numer karty informacyjnej Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu
21 PL/7061/35/2022 decyzja Gmina Brochów - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Janów ochrona wód
22 PL/7061/36/2022 decyzja Gmina Brochów - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Janów ochrona wód
23 PL/7061/37/2022 decyzja Gmina Brochów - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Janów ochrona wód
24 PL/7061/39/2022 decyzja Gmina Sierpc - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Miłobędzyn ochrona wód
25 PL/7061/40/2022 decyzja Gmina Sierpc - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Miłobędzyn ochrona wód
26 WA/u/25/2022 decyzja M.W. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
27 PL/7061/33/2022 decyzja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Osuchów" w Osuchowie ochrona wód
28 PL/7016/119/2022 decyzja M. P. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
29 PL/7016/22/2021 decyzja Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
30 PL/7061/41/2022 decyzja Katolickie Centrum Formacji w Sikorzu ochrona wód
do góry