Liczba rekordów w bazie

2031

Wybrane filtry

Lp. Numer karty informacyjnej Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu
11 WA/u/23/2022 decyzja Stowarzyszenia Maraton udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
12 WA/u/24/2022 decyzja Pana M.O. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
13 PL/7061/23/2022 decyzja Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ochrona wód
14 PL/7061/25/2022 decyzja Gmina Brudzeń Duży - oczyszczalnia ścieków w Siecieniu ochrona wód
15 PL/7061/27/2022 decyzja Gmina Brudzeń Duży - oczyszczalnia ścieków w Siecieniu ochrona wód
16 PL/7061/28/2022 decyzja Gmina Brudzeń Duży - oczyszczalnia ścieków w Siecieniu ochrona wód
17 PL/7061/29/2022 decyzja Gmina Szczawin Kościelny - oczyszczalnia ścieków w Trębkach ochrona wód
18 PL/7061/31/2022 decyzja Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ochrona wód
19 PL/7061/32/2022 decyzja Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - oczyszczalnia ścieków w Mocarzewie ochrona wód
20 PL/7061/34/2022 decyzja Gmina Brochów - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Janów ochrona wód
do góry