UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

LOGO
Data umowy (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

3
Lp. Data umowy Numer umowy Zadanie Kwota ogółem (zł) Efekt ekologiczny
1 2011-06-07 213/2011/Wn-07/MN-PO/D

Doskonalenie systemu zapewnienia jakości badań stanu środowiska wykonywanych w ramach PMŚ-budowa systemu bezpieczeństwa fizycznego próbek,wyposażenia analitycznego i gromadzenia danych

44993

Obiekt WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu został zabezpieczony systemami: monitoringu wizyjnego budynków i jego terenu oraz monitoringu elektronicznego, które zabezpieczają sprzęt i aparaturę laboratoryjną znajdującą się w pomieszczeniach laboratoryjnych, próbki pobrane do badań, przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz kradzieżą. Objęcie systemem monitoringu obiektu i jego terenu daje możliwość natychmiastowej interwencji, co jest konieczne dla zachowania ciągłości serii pomiarowych, realizacji programów badawczych i prawidłowego, niezakłóconego funkcjonowania Delegatury.

2 2013-02-25 73/2013/Wn-07/MN-PO-CO/D

Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2014 – 2015 – WIOŚ Warszawa

72000

Monitoring powietrza - wykonanie pomiarów rtęci całkowitej w stanie gazowym na stacji tła regionalnego w Granicy

3 2014-11-04 741/2014/Wn-07/MN-PO/D

Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2015-2018 - WIOŚ w Warszawie

161000

Efektem ekologicznym jest monitorowanie jakości powietrza w zakresie emisji rtęci całkowitej w stanie gazowym na stacji tła regionalnego w Granicy . W każdym roku sporządzane jest sprawozdanie z wykonanych badań.

do góry