Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/6,Kara-za-brak-wpisu-do-rejestru-GIOS-dla-podmiotow-wprowadzajacych-na-rynek-sprze.html
2023-10-02, 06:18

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kara za brak wpisu do rejestru GIOŚ dla podmiotów wprowadzajacych na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Warszawa, sierpień 2007 r.


KARA
za brak wpisu do rejestru GIOŚ dla podmiotów wprowadzających na rynek
sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 


Przypominamy, że zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),kto wprowadza sprzęt, nie będąc wpisanym do rejestru prowadzonego przezGłównego Inspektora Ochrony Środowiska, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 do 500 000 zł.

Link do strony GIOŚ

 

 

Opcje strony