UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
18.08.2022

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 18.08.2022 r. w sprawie zgłaszania wniosków o podjęcie interwencji w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska

W ślad za Komunikatem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 kwietnia 2020 r., przypominamy, że od 4 maja 2020 r. w WIOŚ w Warszawie został wprowadzony zmianowy czas pracy, tj. 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

W związku z powyższym, telefoniczne i elektroniczne wnioski o podjęcie interwencji w zakresie zaobserwowanych przez mieszkańców Mazowsza naruszeń przepisów ochrony środowiska należy zgłaszać zgodnie z poniższym harmonogramem:

Obszar działania

WIOŚ w Warszawie

 

 

Dni robocze w godzinach

7:00 - 15:30

 

 

 

Dni robocze w godzinach

15:30 - 7:00

oraz

soboty, niedziele
i dni ustawowo wolne od pracy

 

Delegatura w Ciechanowie

(powiaty: żuromiński, mławski, ciechanowski, płoński, pułtuski, legionowski, nowodworski)

tel. (23) 672 38 62

tel. (23) 672 59 55

tel./fax. (23) 672 52 61

ciechanow@wios.warszawa.pl

tel. 692 495 847

interwencje@wios.warszawa.pl

 

Delegatura w Mińsku Mazowieckim

(powiaty: wołomiński, węgrowski, sokołowski, miński, otwocki, garwoliński, siedlecki, łosicki, m. Siedlce)

tel. (25) 758 46 85

tel./fax. (25) 758 30 40

minsk@wios.warszawa.pl

Delegatura w Ostrołęce

(powiaty: przasnyski, makowski, ostrowski, wyszkowski, ostrołęcki, m. Ostrołęka)

tel. (29) 760 03 21

tel./fax. (29) 760 03 24

ostroleka@wios.warszawa.pl

Delegatura w Płocku

(powiaty: sierpecki, gostyniński, sochaczewski, grodziski, żyrardowski, płocki, m. Płock)

tel. (24) 262 94 01

tel. (24) 264 51 99

tel./fax. (22) 651 07 07

w. 4000

plock@wios.warszawa.pl

Delegatura w Radomiu

(powiaty: grójecki, białobrzeski, kozienicki, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, lipski, radomski, m. Radom, gm. Góra Kalwaria i Tarczyn)

tel. (48) 364 00 46

fax. (48) 366 97 11

radom@wios.warszawa.pl

WIOŚ w Warszawie

(m. st. Warszawa, powiaty: warszawski zachodni, pruszkowski, piaseczyński – z wyłączeniem gm. Góra Kalwaria i Tarczyn)

tel. (22) 651 06 78

tel. (22) 651 06 60

fax. (22) 651 06 76

warszawa@wios.warszawa.pl

 

 

Jednocześnie informujemy, że działania WIOŚ w Warszawie w zakresie podejmowania interwencji w dni robocze w godzinach 15:30 - 7:00 oraz soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy ukierunkowane są głownie na podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz w sprawach, gdzie istnieje realne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Wnioski o interwencje zgłoszone w dni robocze (poniedziałek-piątek) od 15:30 do 7:00 oraz soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, które nie dotyczą przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz spraw, gdzie istnieje realne zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska, a także skierowane na adresy WIOŚ w Warszawie (tj. na inny adres skrzynki e-mail niż interwencje@wios.warszawa.pl), będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym przez jednostkę WIOŚ w Warszawie właściwą dla miejsca zgłaszanego zdarzenia.

Opcje strony

do góry