Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
27.03.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 27.03.2020 r. w sprawie postępowania z odpadami wytworzonymi przez osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 i przebywające w izolacji domowej

Odpady wytworzone przez osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 przebywające w izolacji domowej, powinny być gromadzone w specjalny sposób, minimalizujący ryzyko przeniesienia koronawirusa na innych domowników. Zalecenia w tym zakresie wydał Główny Inspektorat Sanitarny. Zgodnie z nimi:

  • osoba chora powinna poprosić domowników o zawieszenie na klamce pomieszczenia, w którym przebywa pustego plastikowego worka, a następnie wrzucać do niego odpady; kiedy worek się zapełni, należy go wystawić za drzwi, tak aby inna osoba mogła go wynieść do śmietnika unikając przy tym bezpośredniego kontaktu z zakażonym;
  • osoba odbierająca odpady spod drzwi pokoju, w którym przebywa zakażony, powinna użyć gumowych rękawiczek, spakować odpady w drugi worek, a następnie wyrzucić do śmietnika/altany śmietnikowej, gdzie gromadzone są odpady komunalne. Worek ten należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane. Po zdjęciu rękawic należy je wyrzucić, a ręce umyć lub zdezynfekować.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że ww. odpady traktuje się jak odpady komunalne, dla których przewiduje się wyłącznie specjalny sposób gromadzenia, tak aby zabezpieczyć innych domowników i odbierających odpady przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-pteilchz-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-chorob-zakaznych-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-postepowania-z-chorymi-zakazonymi-sars-cov-2-ktorzy-nie-wymagaja-hospitalizacji/

Opcje strony

do góry