UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
07.04.2016

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 07.04.2016 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zwalczania barszczy kaukaskich

Kierując się realnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt jakie stanowią barszcze kaukaskie, niezbędnie jest podjęcie działań związanych z edukacją, monitorowaniem i usuwaniem tych roślin.  

Kontakt z sokiem kaukaskich barszczy, przy dostępie światła słonecznego, skutkuje silnymi poparzeniami skóry. Objawy obrażeń mogą pojawić się do 24 – 48 godzin od bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z barszczami. Jako gatunki inwazyjne, kaukaskie barszcze stanowią także  istotne zagrożenie dla roślinności rodzimej.

Obecnie stwierdza się szybki wzrost liczby stanowisk barszczy kaukaskich. Zarówno barszcz Sosnowskiego, jak i barszcz Mantegazziego są zaliczane do zadomowionych gatunków inwazyjnych. Według danych ekspertów z barszcz.edu.pl na terenie województwa mazowieckiego do 2016 r. znajdowało się 50 potwierdzonych stanowisk kaukaskich barszczy oraz 135 niezależnych zgłoszeń, które nie zostały dotychczas zweryfikowane w terenie.

Planując działania mające na celu zwalczanie kaukaskich barszczy należy pamiętać, że tylko akcje podjęte w stosunku do wszystkich (prywatnych oraz publicznych) terenów objętych inwazją mogą przynieść efekt w postaci eliminacji tych gatunków roślin.

Wszystkie dotychczasowe znane metody zwalczania kaukaskich barszczy oraz zasady i zalecenia, jakie powinny im towarzyszyć zostały opisane w opracowanych na zlecenie GDOŚ i sfinansowanych przez NFOŚiGW „Wytycznych dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego na terenie Polski”, dostępnych pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/zwalczanie-inwazyjnych-barszczy

Rozpoczęcie zwalczania  populacji kaukaskich barszczy jest zalecane z początkiem okresu wegetacyjnego.

Za walkę z inwazją kaukaskich barszczy i ich usuwanie odpowiada samorząd  gminny. Akcje zwalczania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego można prowadzić w ramach prac  związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, natomiast w odniesieniu do stwierdzonych przypadków występowania tych roślin na nieruchomościach prywatnych, obowiązek ich usuwania może być nałożony na podstawie przepisów porządkowych, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym (art. 40, ust.3).

W zwalczaniu kaukaskich barszczy wskazana jest pomoc wykwalifikowanych jednostek.

O pozyskanie środków finansowych na usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu województwa mazowieckiego można występować do WFOŚiGW w ramach projektu 2016-OP-24.

Szczegółowe informacje na temat aktualnego rozmieszczenia kaukaskich barszczy na Mazowszu, znajdziecie Państwo w serwisie barszcz.edu.pl pod adresem: http://barszcz.edu.pl/kaukaskie-barszcze-na-mazowszu/

Więcej informacji można znaleźć w ulotce opracowanej przez WIOŚ w Warszawie we współpracy z ekspertami barszcz.edu.pl, zamieszczonej na stronie WIOŚ w zakładce Aktualności pod adresem:

http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci, jak również w informacji Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/186-uwaga-na-barszcz-sosnowskiego

 

                                             

Opcje strony

do góry