UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
08.03.2016

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyników pomiarów jakości powietrza przeprowadzonych w dniach 25-26 lutego 2016 r. na terenie inwestycji przy ul. Skierniewickiej 21 w Warszawie

W dniach 25 i 26 lutego 2016 r. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadziło pomiary jakości powietrza w okolicy skrzyżowania ulic Wolskiej i Skierniewickiej w Warszawie z wykorzystaniem mobilnego laboratorium do szybkiej oceny ryzyka i aspiratorów dwukanałowych.

Przeprowadzone przez WIOŚ w Warszawie pomiary immisji (stężeń substancji w powietrzu) objęły badania substancji takich jak: benzen i toluen, których obecność w badanym powietrzu stwierdzono przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu mobilnego laboratorium do szybkiej oceny ryzyka.

W wyniku analizy laboratoryjnej uzyskano następujące stężenia badanych substancji w powietrzu:

wskaźnik

jednostka

(mikrogram na metr sześcienny)

próbka pobrana przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Skierniewickiej

wartości odniesienia uśrednione dla okresu

jednej godziny

roku kalendarzowego

Stężenie benzenu

µg/m3

2,95

30

5

Stężenie toulenu

µg/m3

3,14

100

10

                                                                                                 

Wyniki badań porównano z wartościami odniesienia określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 styczeń 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Otrzymane wartości są znacznie niższe od wartości odniesienia ustalonych dla jednej godziny, a także od bardziej rygorystycznych wartości odniesienia ustalonych dla roku kalendarzowego.

Opcje strony

do góry