UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
31.03.2015

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 31.03.2015 r. w sprawie aplikacji i stron internetowych prezentujących jakość powietrza

W związku z rosnącą ilością stron internetowych i aplikacji na smartphone'y prezentujących dane o jakości powietrza informuje, że mogą one podawać niewiarygodne dane.

WIOŚ w Warszawie nie udostępnia wyników pomiarów większości z tych stron i aplikacji oraz nie posiada wiedzy co do sposobu, w jaki dane z wojewódzkiego systemu zbierania danych mogą do nich trafiać.

Przykładem wprowadzania w błąd jest portal AQICN (http://aqicn.org). Wskazuje na to m.in. wyświetlanie bieżących danych pochodzących ze stacji Warszawa-Krucza, która nie funkcjonuje od początku 2013 roku, jak również pokazywanie wyników pomiarów PM2,5, ozonu i dwutlenku siarki na stacji Warszawa-Marszałkowska podczas gdy nie ma tam takich analizatorów.

WIOŚ w Warszawie udostępnia dane do dalszej publikacji:

Jednak WIOŚ w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za treści tam publikowane.

Zachęcamy do korzystania bezpośrednio z naszej strony internetowej, na której prezentujemy wyniki pomiarów (http://sojp.wios.warszawa.pl). Należy jednak pamiętać, że dane o jakości powietrza na bieżąco przekazywane ze stacji pomiarowych na portal WIOŚ w Warszawie  nie są zweryfikowane. Weryfikacja danych pomiarowych przez pracowników WIOŚ w Warszawie jest prowadzona systematycznie, ale ostateczna weryfikacja następuje dopiero po roku kalendarzowym, w którym prowadzony był pomiar.

Opcje strony

do góry