UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikat specjalny

Info

Uprzejmie informujemy, że na mocy art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który przejmuje zadania w zakresie wykonywania wszystkich prac badawczo-monitoringowych.

W ramach nowej organizacji Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie województwa mazowieckiego, funkcjonuje - Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Warszawie wraz z Pracowniami w Ciechanowie, Radomiu i w Warszawie oraz Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ.

Badania środowiskowe realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym obsługa stacji monitoringu powietrza, realizowane będą przez Oddział Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) w Warszawie z Pracowniami w Warszawie, Radomiu i Ciechanowie.

W związku z powyższą zmianą stanu prawnego, od 1 stycznia 2019 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizuje też sprawy związane z udostępnianiem informacji o środowisku wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także dotyczące udostępniania informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji).

Wszelką korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

 

Adres e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl

Więcej informacji o działalności GIOŚ można uzyskać na stronie: http://www.gios.gov.pl

 

Opcje strony

do góry