UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

20.02.2024

Odpady w postaci złomu i tworzyw sztucznych WIOŚ w Warszawie ujawnił w m. Klewki.

Dnia 15.01.2024 r. do WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce wpłynęła interwencja dotycząca . gromadzenia odpadów w m. Klewki. Z przekazanej interwencji wynika, że ze zbieranych odpadów w ww. miejscowości powstają różnego rodzaju wycieki które mogą trafiać do gleby.

W dniu 13.02.2024 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce rozpoczęli kontrolę interwencyjną w miejscu wskazanym w zgłoszonej interwencji.

W dniu 13.02.2024 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie dokonali oględzin i wykonali dokumentację fotograficzną działek, wskazanych we wniosku o interwencję. Ze wstępnych ustaleń wynika, że są tam magazynowany odpady w postaci złomu oraz tworzyw sztucznych w ilości ok. 100 ton.

WIOŚ w Warszawie planuje podjęcie dalszych czynności kontrolnych oraz zakończenie czynności podjętych na podstawie art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Opcje strony

do góry