UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

16.02.2024

17 lutego 2024 r. WIOŚ w Warszawie będzie po raz pierwszy obchodzić Dzień Służby Cywilnej.

Nowelizacja z 14 kwietnia 2023 r. ustawy o służbie cywilnej ustanowiła Dzień Służby Cywilnej na 17 lutego. Przypada on w rocznicę uchwalenia przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Korpus służby cywilnej, który liczy prawie 120 tysięcy osób, przed dwoma laty obchodził jubileusz 100-lecia polskiej służby cywilnej.

Członkowie korpusu służby cywilnej zawodowo, rzetelne, bezstronne i politycznie neutralne wykonują zadania państwa niezależnie od zmian politycznych i niezależnie od osobistych poglądów na różne kwestie życia społecznego. Łączy ich publiczny charakter usług, które świadczą obywatelom, Cechują się wysokim poziomem kwalifikacji zawodowych i etycznych.

Dzień Służby Cywilnej jest świętem członków korpusu służby cywilnej. Służy on budowie etosu służby oraz umacnianiu poczucia tożsamości i konsolidacji środowiska zawodowego, którego celem jest zapewnienie sprawnego                           i efektywnego funkcjonowania Państwa Polskiego.

Ustawowe umocowanie tego święta można traktować m.in. jako wyraz uznania prawodawcy dla roli, jaką w strukturach państwa pełni służba cywilna i sposobu, w jaki wykonuje swoje zadania.

Opcje strony

do góry