UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

12.02.2024

WIOŚ w Warszawie ujawnił porzucone pojemniki z nieznaną substancją w m. Młodzieszyn.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku wpłynęło zgłoszenie interwencyjne dotyczące ujawnienia przy ul. Kruczej w miejscowości Młodzieszyn, gm. Młodzieszyn, powiat sochaczewski odpadów w postaci beczek o pojemności 200 l z nieznaną zawartością, a także odpadów w postaci zbiorników, filtrów, opon.

W dniu 05.02.2024 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku, przeprowadzili czynności służbowe na podstawie art. 10b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, polegające na oględzinach nieruchomości, wykonaniu dokumentacji fotograficznej. Zlecono do CLB GIOŚ badania gleby i odpadów.

W trakcie oględzin terenu  nieruchomości stwierdzono obecność co najmniej 70 beczek metalowych oraz z tworzywa sztucznego o pojemności 200 l zawierających nieznaną substancję. Część beczek była uszkodzona, nieszczelna, doszło do wycieku nieznanej substancji do ziemi.

Ponadto na terenie działki stwierdzono obecność innych odpadów w postaci opon, tworzyw sztucznych, gruzu, odpadów wielkogabarytowych.

W związku z poczynionymi ustaleniami w przedmiotowej sprawie prowadzone będą dalsze czynności kontrolne.

Opcje strony

do góry