UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

08.02.2024

Porzucony pojazd w m. Wola Boglewska, z pojemnikami z nieznaną substancją, stanowi przedmiot działań Inspektorów WIOŚ w Warszawie.

W dniu 29 stycznia 2024 r. WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu uzyskał informację, że w m. Wola Boglewska, w przydrożnym rowie, znajduje się pojazd, w którym w przestrzeni bagażowej znajdują pojemniki z substancją niewiadomego pochodzenia mogącą służyć do produkcji narkotyków.

W tym samym dniu WIOŚ w Warszawie podjął czynności na podstawie art. 10b ust.2 ustawy o  IOŚ. Potwierdziły one przekazane informacje.

Podczas oględzin porzuconego pojazdu typu bus ustalono, że znajdują się w nim pojemniki z zawartością o nieustalonym składzie. Z przestrzeni bagażowej pojazdu wydobywał się intensywny, chemiczny zapach. Nie stwierdzono wycieków z pojemników do wnętrza pojazdu czy też do gruntu. Z uwagi na intensywny zapach odstąpiono od szczegółowego sprawdzenia pojemników pod względem ilości, ich zawartości, stanu zapełnienia oraz ewentualnego oznakowania.

W dniu 1 lutego 2024 r., podczas poboru próbek przez PSP, ustalono, że w ww. pojeździe znajduje się:

- 69 pojemników wypełnionych w całości o poj. 20l,

- 2 pojemniki otwarte o poj. ok. 30l wypełnione w 1/6 pojemności,

- pozostałe w ilości:

  • 80 szt. poj. 5l – puste,
  • 3 szt. poj. 20l – puste,
  • 7 szt. poj. 50l – puste,
  • 1 szt. beczka stalowa o pojemności 200 l – pusta.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zabezpieczyli pojemniki do prowadzenia dalszych czynności w sprawie.

W dniu 1 lutego 2024 r. pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonał analizy jakościowej substancji znajdujących się w wybranych pojemnikach.

WIOŚ w Warszawie sporządzono notatkę z oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną.

Opcje strony

do góry