UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

07.02.2024

Kilkanaście zbiorników z nieznaną substancją zostało ujawnionych w Radomiu przez Inspektorów WIOŚ w Warszawie.

W dniu 1 lutego 2024 r. WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu został poinformowany, że przy ul. Magazynowej w Radomiu znajdują się pojemniki z nieznaną substancją.

Tego samego dnia Inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili czynności kontrolne w trybie art. 10b ustawy o IOŚ.

Ujawnili oni, że na terenie działek przy ul. Magazynowej w  Radomiu, na wysokości końca ogrodzenia cmentarza żydowskiego, znajduje się 13 pojemników plastikowych: 10 sztuk 20 litrowych, 1 sztuka 10 litrowa, 1 sztuka 5 litrowa, 1 sztuka 20 litrowa – wiadro. Były one umieszczone na terenie nieutwardzonym, bez widocznych śladów rozszczelnień. Cześć pojemników nie posiadała zakrętek. Osiem pojemników było w części wypełnione cieczą. Najprawdopodobniej są to zużyte płyny i oleje samochodowe o czym świadczy konsystencja oraz barwa oraz napis ręczny „stary olej”. Pojemniki te miały także etykiety, wskazujące, że ich zawartość może być związana z branżą motoryzacyjną.

WIOŚ w Warszawie sporządził notatkę z oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną.

Dalsze działania WIOŚ w Warszawie polegają m.in. na złożeniu wniosku do Prezydenta Miasta Radomia o zobowiązanie posiadacza odpadów do ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Opcje strony

do góry