UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

19.01.2024

WIOŚ w Warszawie prowadzi działania wyjaśniające w związku z pożarem hali magazynowej w m. Nowy Dwór Mazowiecki.

W dniu 03.01.2024 r. WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie otrzymał informację od Państwowej Straży Pożarnej o pożarze hali magazynowej zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim. WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w dniu zdarzenia przeprowadził działania wyjaśniające na miejscu zdarzenia.

Do pożaru ww. hali o wymiarach 38 m x 16 m doszło ok. godz. 9:10 w dniu 03.01.2024 r. W hali znajdowało się ok. 7 ton alkoholu etylowego w pojemnikach typu „mauzer” o poj. 1000 litrów oraz szereg innych substancji wykorzystywanych do produkcji wyrobów firmowych. W hali nie były magazynowane odpady. Obiekt uległ spaleniu wraz z zawartością. W wyniku zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Przed przybyciem zastępów PSP została przeprowadzona ewakuacja 153 pracowników z całego zakładu produkcyjnego do bezpiecznej strefy na czas ok. 2 godzin. Wg pozyskanych informacji środki gaśnicze użyte w akcji gaszenia pożaru pozostały w granicach działki, na której znajduje się hala - nieruchomość jest uzbrojona w sieć kanalizacji deszczowej. Podmiot działający na terenie ww. działki legitymuje się decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie  - pozwoleniem wodnoprawnym na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-rozsączającego o pojemności retencyjnej 1990 m3.

Państwowa Straży Pożarna monitorowała strefę wokół hali magazynowej oraz najbliższych zabudowań mieszkalnych (zgodnie z kierunkiem przemieszczania się zadymienia z pożaru) przy pomocy pyłomierza i detektora wielogazowego. Parametry jakościowe powietrza były nie przekroczyły wartości normy.

Przyczynę pożaru ustala Policja. Wstępne szacunki wskazują na straty spółki w kwocie ok. 5 mln zł.

WIOŚ w Warszawie będzie kontynuował czynności własne w zakładzie.

Opcje strony

do góry