Aktualności

14.11.2023

Pożar odpadów komunalnych przedmiotem oględzin prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie.

W dniu 06.11.2023 r. w godzinach porannych doszło do pożaru na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach, gm. Stara Biała, pow. płocki. W dniu pożaru, po otrzymaniu zgłoszenia, WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia.

Pożar objął instalację do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania, o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej.

Płonęły głównie papier i tektura oraz inne frakcje zbierane w sposób selektywny (tzw. selektywna zbiórka tworzyw sztucznych i metali). Były one  magazynowane w hali magazynowej obiektu nr 19, w boksach o wymiarach ok. 6,60 m x 10 m x 3,60 m.

Ogień objął  wyłącznie odpady zmagazynowane do wysokości ok. 3 m i nie wydostał się poza obiekt.

Hala (wykonana z blachy), w której doszło do pożaru, jest zadaszona a powierzchnia obiektu jest utwardzona płytami betonowymi i wyposażona w kratkę odciekową. W hali znajdowały się również odpady, które nie zostały objęte pożarem, tj. frakcja nadsitowa.

Ustalono, że płonące odpady zostały przelane wodą i wywiezione poza halę, a następnie zmagazynowane na placu manewrowym za halą i na nowo wybudowanym placu magazynowym nr 11, gdzie jeszcze były dogaszane. Oba te miejsca są utwardzone.

W ramach czynności ustalono, że do celów gaśniczych zużyto ok. 70 m3 wody pobranej z siedzi wewnętrznej zakładu oraz dodatkowo woda była dowożona.

Poinformowano Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie.

Skierowano prośbę do KM PSP w Płocku o przekazanie meldunku z działań podjętych w dniu 06.11.2023 r. na terenie ww. zakładu w Kobiernikach, gm. Stara Biała w związku z zaistniałym pożarem.

Pozyskano informację, że oszacowana ilość odpadów objętych pożarem, wywiezionych z hali w której doszło do pożaru wynosi 30 ton:

  • papier i tektura - 10 ton,
  • inne frakcje zbierane w sposób selektywny (tzw. selektywna zbiórka tworzyw sztucznych i metali) - 20 ton.

WIOŚ w Warszawie będzie prowadził dalszy nadzór nad gospodarką odpadami na terenie zakładu.

Opcje strony

do góry