UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

06.11.2023

WIOŚ w Warszawie prowadzi działania w miejscu ujawnienia pojemników z odpadami na terenie m. st. Warszawy (Dzielnica Wawer).

W dniu 28.10.2023 r. do WIOŚ w Warszawie wpłynęła informacja dotycząca ujawnienia 5 beczek o poj. 200 litrów i 3 gąsiorów o poj. 30 litrów z nieznaną substancją na terenie m.st. Warszawy (Dzielnica Wawer).

Zgodnie z udzielonymi informacjami nie stwierdzono uszkodzeń pojemników, ani wycieków. Państwowa Straż Pożarna dokonała oględzin i badania zawartości gąsiorów. Ze wstępnych informacji wynika, że znajdowały się w nich substancje o właściwościach żrących - w 2 gąsiorach znajduje się silny kwas, a w trzecim zasada. Na miejscu obecni byli także funkcjonariusze Policji i Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

WIOŚ w Warszawie w dniu 28.10.2023 r. przeprowadził działania na podstawie art. 10b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, polegające w szczególności na dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia.

Podczas prowadzonych oględzin ujawniono 5 zamkniętych beczek o pojemności 200 litrów, z czego 2 beczki z tworzywa sztucznego oraz 3 beczki metalowe, a także 3 zakorkowane gąsiory szklane o poj. 30 litrów. Pojemniki nie miały widocznych nieszczelności i nie stwierdzono wycieków. Teren wokół nie nosił śladów zanieczyszczenia.

Pojemniki znajdowały się w lesie, na terenie nieutwardzonym i nieogrodzonym, w miejscu nieprzeznaczonym do ich magazynowania.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował w dniu 31. 10. 2023 r. wniosek do Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o podjęcie działań administracyjnych skutkujących usunięciem odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania.

Opcje strony

do góry