UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

03.11.2023

WIOŚ w Warszawie brał udział w ćwiczeniach manewrowych przeprowadzonych na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

24 października 2023 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu brali udział w ćwiczeniach manewrowych zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Odbyły się one na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej BRENNTAG Polska sp. z o.o. Magazyn Centralny w Górze Kalwarii. Wchodzi on w skład grupy zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusz awaryjny zawarty w obowiązującym Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym dla zakładu - „Urwania króćca na zbiorniku V-105-wyciek kwasu azotowego 55%”.

Podczas ćwiczeń przeprowadzono ewakuację pracowników, akcję ratowniczo – gaśniczą oraz pomoc medyczną dla osób poszkodowanych. Ponadto sprawdzono komunikację poszczególnych służb (w tym. m.in. WIOŚ w Warszawie) w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Ze względu na zagrożenie i możliwość przeniesienia się chmury szkodliwych substancji na zakłady sąsiadujące, KW PSP zawiązał sztab kierujący, koordynujący i wspomagający działania ratownicze. Do zadań WIOŚ w Warszawie należało merytoryczne wsparcie kierującego działaniami ratowniczymi w zakresie ochrony środowiska. W skład sztabu wchodzili przedstawiciele: KW PSP w Warszawie, KP PSP w Piasecznie, zakładu BRENNTAG Polska sp. z o.o., WIOŚ Delegatura w Radomiu, KP Policji w Piasecznie, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie  Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz przedstawiciele zakładów wchodzących w skład grupy zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej – Polski GAZ S.A., i Grupa INCO S.A.

Na zakończenie ćwiczeń dokonano podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń w zakresie współdziałania pracowników zakładu z podmiotami ratowniczymi oraz innymi organami.

Opcje strony

do góry