UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

31.10.2023

WIOŚ w Warszawie prowadzi działania wyjaśniające w związku z pożarem w lakierni w m. Słupno.

W dniu 20.10.2023 r. WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim pozyskał informację dotyczącą pożaru lakierni m. Słupno, gmina Radzymin.

WIOŚ w Warszawie w dniu zdarzenia przeprowadził własne działania wyjaśniające na miejscu zdarzenia:

  • Pożarem objęta została hala o powierzchni ok. 600 m2, która uległa zawaleniu,
  • Doszło do wybuchu i pożaru górnej kondygnacji (dwukondygnacyjnej) hali przemysłowo-produkcyjnej. Odbywała się tam produkcja m.in. drzwi i futryn. Była tam także lakiernia oraz przestrzeń socjalna.
  • W ww. hali magazynowane były m.in. substancje łatwopalne w postaci lakierów, zmywaczy i rozpuszczalników o nieustalonej ilości. Z uwagi na obecność ww. substancji łatwopalnych oraz niebezpiecznych oraz skutki wobec osób, zdarzenie zostało wstępnie zakwalifikowane jako zdarzenie o znamionach poważnej awarii,
  • Na miejsce zadysponowano 14 jednostek Straży Pożarnej oraz JRG Nr 6 z Warszawy. Na miejscu działania własne, w związku z częściowym zawaleniem hali prowadził PINB w Wołominie. Według pozyskanych informacji środki gaśnicze użyte w akcji gaszenia pożaru pozostały w granicach działki, na której znajduje się hala.
  • Działka nie jest uzbrojona w sieć kanalizacji deszczowej, a w jej sąsiedztwie nie wstępują cieki wodne oraz rowy melioracyjne,
  • Nie było ewakuacji ludności,
  • W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba (pracownik), która z uwagi na stopień poparzenia ciała została hospitalizowana,
  • Straty w mieniu nie są znane,
  • Aktualnie nie jest znana przyczyna pożaru ani jego sprawca.

WIOŚ w Warszawie w najbliższym czasie przeprowadzi kontrolę interwencyjną działalności gospodarczej na tym terenie.

Opcje strony

do góry