UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

12.09.2023

WIOŚ w Warszawie prowadzi nadzór nad miejscem porzucenia odpadów w m. Nowe Miszewo.

WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku w dniu 7 września 2023 r. przeprowadził oględziny na terenie zakładu w m. Nowe Miszewo. Działania te zostały zrealizowane w ramach nadzoru nad stanem zebranych w tym miejscu odpadów.

WIOŚ w Warszawie nie stwierdził, aby przybyło odpadów (stan bardzo zbliżony do tego z dnia 16.08.2023 r.).

Do oględzin na terenie zakładu WIOŚ w Warszawie wykorzystał m. in. drona.

Działania na terenie m. Nowe Miszewo zostały przeprowadzone w związku z ostateczną i podlegającą obowiązkowi natychmiastowego wykonania decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31.01.2022 r. wstrzymującą działalność Spółki w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów w ww. lokalizacji, z terminem wstrzymania działalności od dnia 05.02.2022 r.

Opcje strony

do góry