Aktualności

11.09.2023

WIOŚ w Warszawie przeprowadził czynności w związku z ujawnieniem odpadów w m. Łukowo.

W dniu 01 września 2023 r. do WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce wpłynęła informacja przekazana przez Komendę Powiatową Policji w Makowie Mazowieckim w sprawie ujawnienia odpadów w miejscowości Łukowo, gmina Karniewo.

WIOŚ w Warszawie podjął czynności w terenie w dniu 04 września 2023 r. WIOŚ w Warszawie wraz z pracownikami KPP w Makowie Mazowieckim i właścicielem działki przeprowadził oględziny ww. miejsca.

Na terenie działki, w pomieszczeniu gospodarczym, znajdowały się trzy mauzery (wypełnione w ¾) zawierające brunatną ciecz niewiadomego pochodzenia o drażniącym zapachu oraz jeden pusty mauzer. Żaden z nich nie posiadał oznaczeń mogących zidentyfikować znajdującą się w nich substancje.

W pomieszczeniu znaleziono również elementy wewnętrzne samochodów, mogące świadczyć o nielegalnym demontażu pojazdów. Na terenie działki zgromadzone były także opony samochodowe i elementy karoserii samochodowej.

Ilość nagromadzonych odpadów pochodzących z demontażu pojazdów określono na ok. 300 kg.

Opcje strony

do góry