UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

08.09.2023

WIOŚ w Warszawie przeprowadził oględziny w miejscu porzucenia odpadów w m. Stare Lipki.

W dniu 3 września 2023 r. WIOŚ w Warszawie otrzymał informację o ujawnieniu odpadów na terenie leśnym w miejscowości Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat węgrowski.

Na wskazanym terenie w dniu 4 września 2023r. WIOŚ w Warszawie przeprowadził oględziny, które potwierdziły, że na ww. miejscu znajduje się 5 metalowych, zamkniętych beczek o poj. 200 l każda wypełnionych substancją nieznanego pochodzenia.

Zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy PSP 3 beczki są pełne, dwie napełnione w części (max. do połowy). Nie stwierdzono rozszczelnienia żadnej z beczek. W bezpośrednim sąsiedztwie beczek wyczuwalny był zapach charakterystyczny dla rozpuszczalników.

Na wieku niebieskiej beczki stwierdzono plamy substancji o charakterze oleistym. W sąsiedztwie jednej z beczek, na igliwiu, stwierdzono dwie tłuste plamy o długości ok. 30 cm i 45 cm i szerokości 10 cm.   

Wg ustaleń WIOŚ w Warszawie, informacja dotycząca ujawnienia beczek została przekazana przez Policję do Gminy Stoczek w dniu 1 września 2023 r. Po ustaleniu właścicieli gruntów, na których stwierdzono obecność beczek, Wójt Gminy powiadomił ich o zdarzeniu oraz ustnie zobowiązał ich do uprzątnięcia odpadów. 

Ustalenia z wizji przeprowadzonej przez inspektorów WIOŚ w Warszawie zostały przekazane do Wójta Gminy Stoczek. 

Opcje strony

do góry