UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

28.08.2023

Pożar odpadów komunalnych przedmiotem czynności wyjaśniających prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie.

14.07.2023 r. do WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie wpłynęła informacja o pożarze w miejscowości Uniszki - Cegielnia. Płonęły odpady magazynowane na terenie stacji przeładunkowej firmy zajmującej się zbieraniem odpadów. Podmiot ten legitymuje się ważnym zezwoleniem na zbieranie odpadów.

Tego samego dnia WIOŚ w Warszawie podjął czynności wyjaśniające. Po przybyciu na miejsce pożar był już opanowany przez jednostki PSP, tj. akcja gaśnicza była zakończona.

WIOŚ w Warszawie, na podstawie art. 10b ust. 2  ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska:

- przeprowadził oględziny miejsca zbierania odpadów, w którym wystąpił pożar,

- przesłuchał kierownika zakładu spółki,

- sporządził dokumentację fotograficzną.

Spaleniu uległo ok. 20 ton odpadów komunalnych. WIOŚ w Warszawie ustalił, że pożar miał miejsce w jednym z boksów przeznaczonym do magazynowania odpadów. Znajdowały się w nim odpady komunalne, które zostały przywiezione na teren zakładu dzień wcześniej. Boks, w którym wystąpił pożar ma betonowe podłoże oraz jest oddzielony ścianą od pozostałych miejsc magazynowania odpadów, co zapobiegło rozprzestrzenieniu się ognia na inne odpady magazynowane na terenie stacji przeładunkowej.

WIOŚ w Warszawie nie stwierdził zagrożenia dla środowiska spowodowanego pożarem. Występujące zadymienie i podwyższona temperatura miały lokalny charakter, pozostający bez istotnego wpływu na środowisko.

W chwili rozpoczęcia pożaru na terenie zakładu przebywał tylko pracownik ochrony. Nie dopełnił on swoich obowiązków i dlatego został zwolniony dyscyplinarnie.

W ramach działań naprawczych firma powołała zakładową grupę ratowniczą złożoną głównie ze strażaków OSP, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie. Planuje także zainstalowanie dodatkowej kamery na posterunku ochrony.

Opcje strony

do góry