UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

26.05.2023

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie ujawnili miejsce gromadzenia i spalania odpadów.

21 kwietnia 2023 r. WIOŚ w Warszawie otrzymał zgłoszenie dotyczące min. nielegalnego składowania odpadów w miejscowości Helenów, gm. Krasne. 11 maja 2023 r. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce przeprowadzili działania na podstawie art. 10b u. o IOŚ polegające na wizji terenowej wspólnie z funkcjonariuszami Policji.

Podczas wizji terenowej ujawniono, że na ww. posesji były spalane odpady. Odpady spalane były bezpośrednio na gruncie. Pozostałości po spalaniu jednoznacznie wskazywały, że w przedmiotowym miejscu spalano odpady z tworzyw sztucznych. Na sprawcę nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego.

Na posesji panował ogólny nieład i nieporządek spowodowany przez zalegające m.in. odpady komunalne składowane w nieuporządkowany sposób. Osoba zarządzająca posesją zobowiązała się przekazać odpady podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami. 

Przewidywana jest ponowna interwencja w celu weryfikacji czy z przedmiotowego terenu zostały usunięte odpady oraz pozostałości po ich spalaniu. 

Opcje strony

do góry