UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

24.05.2023

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie prowadzili prewencyjny nadzór nad miejscem porzucenia odpadów.

12 maja 2023 r. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie przeprowadzili oględziny miejsca porzucenia odpadów w m. Wola Wodzyńska, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski. Działanie to było realizowane w ramach prewencyjnego nadzoru nad miejscami porzucenia odpadów.

Miejsce to zostało ujawnione 7 marca 2023 r. W hali magazynowej znajduje się łącznie 328 zbiorników typu „mauzer” o poj. 1000 l, 24 palety z pojemnikami o poj. 20 l oraz 5 palet z beczkami o poj. 200 l, zawierających odpady.

Na podstawie art. 10b ust. 2  ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzono oględziny ww. miejsca, tj. hali magazynowej oraz terenu wokół budynku.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie nie stwierdzili śladów wycieków substancji z ujawnionych pojemników, niemniej jednak w ich najbliższym otoczeniu wyczuwalny jest chemiczny zapach. Na zlecenie WIOŚ w Warszawie został wykonany przez CLB GIOŚ pomiar jakościowy powietrza wokół hali magazynowej. Nie wykazał on obecności w powietrzu lotnych związków organicznych (LZO).

Podczas czynności obecni byli funkcjonariusze Policji, specjalista CLB GIOŚ oraz przedstawiciel Urząd Gminy Ojrzeń.

Dalsze działania WIOŚ w Warszawie polegać będą m. in. na udzieleniu niezbędnego wsparcia Wójtowi Gminy Ojrzeń w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie zobowiązania posiadacza odpadów do ich usunięcia.

WIOŚ w Warszawie będzie prowadził dalszy prewencyjny nadzór nad ww. miejscem nielegalnego gromadzenia odpadów.

Opcje strony

do góry