UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

23.05.2023

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie prowadzili kontrolę interwencyjną w miejscu gromadzenia odpadów budowlanych.

4 maja 2023 r. do WIOŚ w Warszawie wpłynęło zgłoszenie mieszkańców miejscowości Dylewo gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki. Dotyczyło ono gromadzenia i przetwarzania odpadów budowlanych w tej miejscowości. Działania te powodowały hałas, drgania oraz zapylenie.

10 maja 2023 r. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce podjęli czynności na podstawie art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska polegające na wizji w terenie. Przeprowadzone zostały wstępne oględziny ww. nieruchomości w miejscowości Dylewo.

11 maja 2023 r. WIOŚ w Warszawie rozpoczął kontrolę interwencyjną w firmie zlokalizowanej na terenie ww. nieruchomości.

Czynności prowadzone w dniach 10 - 11 maja wykazały zbieranie odpadów budowalnych. Trwa kontrola interwencyjna.

Opcje strony

do góry