UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

17.05.2023

Naczepy ze zgromadzonymi odpadami zostały skontrolowane przez Inspektorów WIOŚ w Warszawie.

11.05.2023 r. WIOŚ w Warszawie otrzymał informację o ujawnieniu naczep z odpadami na terenie nieruchomości zlokalizowanej w m. Leśniakowizna, gmina Wołomin.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim udali się na  miejsce zdarzenia i podjęli działania na podstawie art. 10b ustawy o IOŚ.

Przeprowadzone oględziny wykazały, że ujawniony pojazd z odpadami to przygotowana do transportu naczepa z zaciągniętą plandeką. Na naczepie Inspektorzy WIOŚ w Warszawie stwierdzili obecność ponad 20 pojemników typu „mauzer” o pojemności 1000 l. Zawierały one odpady sypkie o różnym, w większości o grafitowym zabarwieniu i ostrym, bardzo intensywnym chemicznym zapachu. Pojemniki były ciasno ustawione na naczepie, ofoliowane po 2 sztuki szarą folią.  Uniemożliwiło to na bezpośredni dostępu do pojemników i możliwość sprawdzenia, czy pojemniki posiadają oznaczenia wskazujące na rodzaj zmagazynowanych w nich odpadów. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie nie stwierdzili uwolnienia odpadów z pojemników.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie ustalili także, że na ww. posesji znajdują się także 2 inne naczepy. Wypełnione one były odpadami komunalnymi, oponami, a w przypadku jednej z naczep częściowo także ziemią.

Na miejsce ujawnienia nielegalnego magazynowania odpadów Inspektorzy WIOŚ w Warszawie zadysponowali Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ celem poboru próbek odpadów. Do badań laboratoryjnych pobrano 10 próbek odpadów z ”mauzerów” oraz 2 próbki odpadów komunalnych. Próbki pobierane zostały przy współpracy jednostki chemicznej PSP.

Opcje strony

do góry