Aktualności

15.05.2023

WIOŚ w Warszawie wziął udział w oględzinach nieruchomości w m. Turza Wielka, na terenie której ujawniono porzucone odpady.

08.05.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie – w związku z uzasadnionym podejrzeniem gromadzenia odpadów niebezpiecznych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym i postępowaniem prowadzonym przez KP Policji w Mławie w tej sprawie - dokonali oględzin nieruchomości w m. Turza Wielka w powiecie mławskim.

W toku podjętych czynności inspektorzy WIOŚ w Warszawie ujawnili znaczną ilość odpadów w budynkach inwentarskich na terenie prywatnej, ogrodzonej nieruchomości. Nie stwierdzili śladów wycieku substancji.

W trakcie oględzin Inspektorzy WIOŚ w Warszawie ustalili, że w dwóch budynkach znajduje się:

 - ponad 100 zbiorników typu „mauzer” z zawartością płynnej substancji lub wypełnionych zmieszanymi odpadami m.in. szkłem, pojemnikami po farbach i lakierach,

- ponad 170 beczek o pojemności 200 l wypełnionych nieznana substancją,

- duża liczba puszek po farbach i lakierach o pojemności od 5- 20 l oraz worki typu big-bag z zawartością zmieszanych odpadów, tj. czyściwo, opakowania z tworzywa sztucznego i metalu.

Na kilku zbiornikach ujawniono etykiety z kodami odpadów m.in.:

  • 11 01 11* - wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne,
  • 16 10 01*  - uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,
  • 15 01 10* -  opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

WIOŚ w Warszawie skieruje wystąpienia do Wójta Gminy Lipowiec Kościelny o podjęcie działań mających na celu usunięcie odpadów poprzez przekazanie ich uprawnionym odbiorcom.

W działaniach wzięli udział inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, specjalista CLB GIOŚ, oraz funkcjonariusze PSP w Mławie, Jednostki Ratownictwa Chemicznego PSP w Ciechanowie i KP Policji w Mławie.

Opcje strony

do góry