Aktualności

05.05.2023

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie podjęli działania w związku z ujawnieniem porzuconych pojemników z nieznanymi substancjami oraz wykopem z cieczą o zasadowym odczynie na terenie działki w m. Stare Grabie.

W dniu 30.04.2023 r. WIOŚ w Warszawie otrzymał informację o porzuconych zbiornikach typu „mauzer” o pojemności 1000 l wypełnionych niezidentyfikowaną substancją w m. Stare Grabie, gmina Wołomin.

Bezzwłocznie, tego samego dnia, Inspektorzy WIOŚ w Warszawie udali się na miejsce w celu podjęcia działań na podstawie art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Na miejscu zdarzenia obecni byli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

Na terenie działki w odległości ok. 10 m od drogi gruntowej ujawniono 11 pojemników typu „mauzer”, wypełnionych niezidentyfikowaną substancją (najprawdopodobniej odpadami). Pojemniki nie były uszkodzone. W bezpośrednim sąsiedztwie porzuconych zbiorników wykopany był dół o średnicy ok. 9 m i głębokości ok. 2 m. Na jego dnie widoczna była ciecz. Funkcjonariusze Straży Pożarnej wykonali pomiary pH cieczy znajdującej się na dnie ww. wykopu. Badania wskazały, że jej odczyn kształtował się na poziomie pH 10.

W dniu 02.05.2023 r. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie kontynuowali działania w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta w Wołominie. Wokół „mauzerów” unosił się charakterystyczny chemiczny zapach typowy dla rozpuszczalników i żywic. Dół wykopu był częściowo wypełniony cieczą, co uniemożliwiło stwierdzenie faktycznej jego głębokości. Na powierzchni cieczy unosiła się biało żółta zawiesina. Wokół wykopu wyczuwalny był zapach chemiczny jak przy ww. porzuconych mauzerach.

Na terenie stwierdzono także obecność elementów budowlanych oraz odpady pochodzenia komunalnego. Odpady zalegały bezpośrednio na gruncie w postaci niezabezpieczonej pryzmy o wymiarach 2,5 m x 4 m i wysokości około 0,8 m.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie sporządzili protokół oględzin oraz dokumentację fotograficzną w miejscu zdarzenia.

Dalsze działania WIOŚ w Warszawie polegać będą m.in. na zleceniu badań laboratoryjnych do CLB GIOŚ w celu identyfikacji substancji znajdujących się w porzuconych zbiornikach, w glebie oraz w wodzie.

Opcje strony

do góry