Aktualności

04.05.2023

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie podjęli działania w związku z ujawnieniem pojemników z nieznanymi substancjami porzuconymi w lesie w Pomiechówku.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. w godzinach południowych WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie został poinformowany o ujawnieniu pojemników o różnej pojemności z niezidentyfikowaną substancją w lesie na terenie Nadleśnictwa Jabłonna przy drodze pożarowej nr 94 w Pomiechówku, powiat nowodworski. xx`x

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie udali się na miejsce w celu podjęcia działań na podstawie art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Na terenie działki leśnej ujawniono:

  • 26 szt. pojemników o poj. 20 l z tworzywa sztucznego,
  • 9 szt. pojemników o poj. 30 l z tworzywa sztucznego,
  • 5 szt. beczek o poj. 30-40 l z tworzywa sztucznego,
  • 1 szt. beczka o poj. 60 l,
  • 6 szt. beczek metalowych o poj. 200 l.[GK1] 

Na miejscu nie stwierdzono wycieków ani śladów wylewania zawartości pojemników/beczek do ziemi. Straż Pożarna wykonała pomiary stężeń substancji niebezpiecznych w powietrzu. Nie wykazały one niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. Policja obecna na miejscu zdarzenia przekazała informację, że organy ścigania z urzędu podejmą postępowanie w niniejszej sprawie. Na miejsce porzucenia odpadów przybyli również przedstawiciele Urzędu Gminy Pomiechówek.

Teren został zabezpieczony taśmą ostrzegawczą, a nadzór nad miejscem pełni Nadleśnictwo Jabłonna.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie sporządzili protokół oględzin oraz dokumentację fotograficzną w miejscu zdarzenia.

Dalsze działania WIOŚ w Warszawie polegać będą m.in. na zleceniu badań laboratoryjnych do CLB GIOŚ w celu identyfikacji substancji znajdujących się w porzuconych zbiornikach. Skierowane zostanie wystąpienie do Wójta Gminy Pomiechówek o podjęcie działań, o których mowa w art. 26 (Zakaz składowania lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym) lub art. 26a (Działania podejmowane w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów) ustawy o odpadach.


 [GK1]Nie wszystkie miały zawartość.

Opcje strony

do góry