Aktualności

25.04.2023

WIOŚ w Warszawie prowadzi czynności kontrolne w związku z pożarem na terenie miejsca magazynowania m.in. odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

W dniu 15.04.2023 r. (sobota) w godzinach porannych Inspektorzy WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce udali się na miejsce pożaru, który wybuchł w dniu 14.04.2023 r. w godzinach wieczornych na terenie jednego z przedsiębiorstw w miejscowości Nowy Modlin.

Ustalono, iż pożar został spowodowany przez pracownika przedsiębiorstwa poprzez niewłaściwe obchodzenie się z gorącymi popiołami paleniskowymi z kotła centralnego ogrzewania budynku higieniczno-sanitarnego dla pracowników.

Pożar objął plac magazynowy odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów wielkogabarytowych.

Były to głównie tapicerki samochodowe i inne elementy pochodzące z demontażu pojazdów, np. elementy gumowe, walizki, pojemniki plastikowe itp. oraz odpady wielkogabarytowe.

Wg szacunków nadpaleniu mogło ulec około 40 ton odpadów z tworzyw sztucznych i odpadów wielkogabarytowych.

Podczas pożaru nikt nie ucierpiał.

Inspektorzy WIOŚ nie stwierdzili zagrożenia dla środowiska spowodowanego pożarem. Występujące zadymienie i podwyższona temperatura miały lokalny charakter, pozostający bez istotnego wpływu na środowisko.

Przedsiębiorca będący właścicielem zakładu, w którym doszło do pożaru – w oparciu o Decyzje Marszałka Województwa Mazowieckiego – legitymuje się zezwoleniem na zbieranie odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne oraz pozwoleniem na wytwarzanie odpadów powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów z uwzględnieniem przetwarzania i zbierania odpadów.

WIOŚ w Warszawie wszczął kontrolę w zakresie gospodarki odpadami na terenie przedmiotowego przedsiębiorstwa.

Opcje strony

do góry