UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
21.02.2023

Substancje żrące, palne i niebezpieczne mogą znajdować się w zbiornikach ujawnionych przez Inspektorów WIOŚ w Warszawie.

Informację o zbiornikach, które mogą zawierać substancje zagrażające środowisku WIOŚ w Warszawie otrzymał 15 lutego 2023 r. Tego samego dnia Inspektorzy WIOŚ w Warszawie w miejscowości Piskornia, gmina Pokrzywnica, przeprowadzili czynności na podstawie art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

W wyniku podjętych działań, na nieruchomości oddalonej od najbliższych zabudowań o ok. 1 km, ujawniono 10 pojemników o pojemności 20 l każdy, porzuconych przez nieznanego sprawcę. Porzucone zbiorniki mogą zawierać substancje żrące, palne i niebezpieczne. Wskazuje na to treść (aminomethane W40, methylbenzene sol. C24) częściowo czytelnych etykiet, którymi są opatrzone. Pojemniki były szczelne. Nie stwierdzono śladów wycieków.

Na miejscu zdarzenia obecne były także Policja oraz Państwowa Straż Pożarna.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie sporządzili protokół oględzin oraz dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia. Złożyli także zawiadomienie do Policji o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 183 § 5a Kodeksu karnego, tj. porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.

Miejsce porzucenia odpadów zostało zabezpieczone przez pracowników Urzędu Gminy Pokrzywnica i objęte dozorem Policji.

Dalsze działania WIOŚ w Warszawie polegać będą m.in. na zleceniu badań laboratoryjnych do CLB GIOŚ w celu identyfikacji substancji znajdujących się w porzuconych zbiornikach.

Opcje strony

do góry